• banner01

ÖNÜMLER

“APRON FEEDER PANS-SHANVIM CAST MANGANESE”

Gysga düşündiriş:

“Apron feeder”, şeýle hem pan iýmitlendiriji hökmünde hem tanalýar, materiallary beýleki enjamlara geçirmek ýa-da gözegçilik edilýän tizlik bilen ammarlardan, gap-gaçlardan ýa-da dükanlardan material çykarmak üçin material işlemekde ulanylýan mehaniki görnüşdir.
Öýjükli iýmitlendiriji gaplar ýaly köp sanly material işleýji konweýer komponentlerini öndürýäris.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Düşündiriş

Apron iýmitlendirijipan iýmitlendiriji hökmünde hem tanalýan, materiallary beýleki enjamlara geçirmek ýa-da gözegçilik tizliginde ammarlardan, ammarlardan ýa-da dükanlardan material çykarmak üçin material işlemekde ulanylýan iýmitlendirijiniň mehaniki görnüşidir.

Öýjükli iýmitlendiriji gaplar ýaly köp sanly material işleýji konweýer komponentlerini öndürýäris.

ŞANVIM“Apron Feeder” gaplary agyr marganes polatdan ýasalýar. Biziň gaplarymyz ygtybarly hilli, ýöne elýeterli bahalar bilen magdançylyk we jemleýji pudaklar üçin niýetlenendir.

图片4

OEM çalşylýan apron iýmit gaplary

Öýjükli iýmitlendiriji gaplarymyz köp OEM perron iýmitlendirijileri bilen çalşylýar: Metso, Krupp, FFE Minerals, Sandvik, Telesmith we RCRTomlinson, uzak ömri üpjün edýär, az hyzmat edýär we iş çykdajylaryny hem azaldýar.

 


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

    Önümleriň kategoriýalary