Şanwim hakda

 • 01

  Şanwim biznesi

  Kärhana çykdajylaryny azaltmaga, öndürijiligi ýokarlandyrmaga we işleýiş netijeliligini ýokarlandyrmaga mümkinçilik berýän önümçiligiň has uzyn ömri üçin ähli önümçilik liniýasyna çözgüt hödürläň.
  Dizaýny, önümçiligi, işleýşi, satuwdan soňky hyzmaty we eziji we skrining enjamlaryny goldamagy birleşdirýän ýokary çykdajyly çözgütler.

 • 02

  Önümiň artykmaçlyklary

  Önüm gözlegleri we

  ösüş Tehnologiýa

  Innowasiýa optimizasiýasy

  önümçilik prosesi

  Önümiň hilini we durnuklylygyny üpjün ediň

 • 03

  Şanwim hyzmaty

  Şoňa görä önümi özleşdirmek

  talaplaryňyza

  Amal netijeliligini ýokarlandyrmak,

  islän wagtymyz onlaýn aragatnaşyk gurup bileris

 • 04

  Markalar goldaýar

  Metso®, Sandvik®, Extec®,

  Telsmith®, Terex®, Powerscreen®,

  Flsmidth®, Hazemag®, Pegson®

  Rokster®, Rubble Master®, Kesstrack®

  Makkloski® we başgalar.

ÖNÜMLER

GÖRNÜŞLER

SORAG