Şanwim hakda

 • 01

  Şanwim biznesi

  Kärhana çykdajylaryny azaltmaga, öndürijiligi ýokarlandyrmaga we iş netijeliligini ýokarlandyrmaga mümkinçilik berýän köne önümçilik bölekleriniň has uzak ömri üçin ähli önümçilik liniýasyna çözgüt hödürläň.
  Dizaýny, önümçiligi, amaly, satuwdan soňky hyzmaty we eziji we barlag enjamlaryny goldamagy birleşdirýän ýokary çykdajyly çözgütler.

 • 02

  Önümiň artykmaçlyklary

  Önüm gözlegleri we

  Ösüş Tehnologiýa

  Innowasiýa optimizasiýasy

  önümçilik prosesi

  Önümiň hilini we durnuklylygyny üpjün ediň

 • 03

  Şanwim hyzmaty

  Harytlary özleşdirmek

  talaplaryňyza

  Amal netijeliligini ýokarlandyrmak,

  islän wagtymyz onlaýn aragatnaşyk gurup bileris

 • 04

  Markalar goldaýar

  Metso®, Extec®, Rockster®,

  Telsmith®, Terex®, Powerscreen®,

  Flsmidth®, Hazemag®, Pegson®

  Rubble Master®, Kesstrack®

  MakKloski® we başgalar.

ÖNÜMLER

GÖRNÜŞLER

SORAG