• page_top_img

Zawod gezelenji

Zawod gezelenji

ŞANVIM®ýokary derejede berk gözegçilik ulgamyny ösdürmegi dowam etdirýär. Önümçilik prosesiniň her ädimi ISO9001-2008 talaplaryna laýyk gelýär. Döredijiligimizdäki ähli kastingler barada giňişleýin ýazgylarymyz bar. Böleklerimizi yzygiderli hyzmatda yzarlaýar we ygtybarly edýär.

Hil gözegçilik ulgamymyz şulary öz içine alýar:

Himiki derňew Ölçeg ölçegi atylylyk bejergisi Mehaniki emläk synagy Gatylyk synagy UT / PT synagy Beýleki zerur ädimler

Highokary hilli böleklerimiz karýer, gaýtadan işlemek, magdançylyk, gurluşyk agregaty, ýokary abraýly sement senagatynda giňden ulanylýar. Böleklerimiziň durnukly öndürijiligi Sinco-a dünýäde has köp bazar paýyny gazanmaga kömek edýär.