• sahypa_top_img

Zawod gezelenji

Zawod gezelenji

ŞANVIM®ýokary derejede berk gözegçilik ulgamyny ösdürmegi dowam etdirýär.Önümçilik prosesiniň her ädimi ISO9001-2008 talaplaryna laýyk gelýär.Döredijiligimizdäki ähli kastingler barada giňişleýin maglumat bar.Böleklerimizi yzarlanylýan hyzmatda yzarlaýar we ygtybarly edýär.

Hil gözegçilik ulgamymyz şulary öz içine alýar:

Himiki derňew Ölçeg ölçegi atylylyk bejergisi Mehaniki emläk synagy Gatylyk synagy UT / PT synagy Beýleki zerur ädimler

Highokary hilli böleklerimiz karýerde, gaýtadan işlemekde, magdançylykda, gurluşyk agregatynda, ýokary abraýly sement senagatynda giňden ulanylýar.Böleklerimiziň durnukly öndürijiligi Sinco-a dünýäde has köp bazar paýyny gazanmaga kömek edýär.