• page_top_img

Amdanom ni

Amdanom ni

shanvim logo

SHANVIM ei sefydlu ym 1991 ni yw'r prif gyflenwr byd-eang ar gyfer rhannau gwisgo ac atebion yn y diwydiannau prosesu mwynau, agregau, adeiladu ac ailgylchu.

Gyda thîm o bobl ifanc, ddeinamig a bywiog, rydym yn gweithio gyda'n gilydd gydag ymroddiad i helpu cwsmeriaid i leihau cost, cynyddu argaeledd rhannau, lleihau amser segur a darparu mwy fyth o ...

SHANVIMwedi ymrwymo i gynnig atebion gwisgo dibynadwy ond fforddiadwy ar gyfer diwydiannau mwyngloddio ac agregau. Mae ein holl gynhyrchion wedi'u teilwra'n benodol ar gyfer cwsmeriaid, fel eu bod yn berffaith gyfnewidiadwy i ...

Blynyddoedd o Brofiadau
Arbenigwyr Proffesiynol
Pobl Dalentog
Cleientiaid Hapus

TROSOLWG CWMNI

Datrysiadau Gwisg SHANVIM

DARPARWYR RHANNAU GWISG ARWAIN Y BYD

Mae gennym fwy na 30+ mlynedd o Brofiad Ymarferol mewn Asiantaeth

Diwydiant Shanvim JinhuaCo, Ltd wedi ymrwymo i ddarparu atebion hynod gost-effeithiol sy'n integreiddio dylunio, cynhyrchu, gweithredu, gwasanaeth ôl-werthu a chynnal a chadw offer malu a sgrinio, i greu mwy o werthoedd i gwsmeriaid.

Bowl liner

Yn dibynnu ar ein profiadau diwydiant ers blynyddoedd lawer, arbenigedd manwl a thîm proffesiynol, rydym wedi sefydlu system reoli gadarn, safonol, ac wedi sefydlu cydweithrediad strategol hirdymor, sefydlog gyda llawer o gwmnïau tramor. Felly, rydym mewn sefyllfa dda i gynnig ystod lawn o gynhyrchion a gwasanaethau o ansawdd uchel i'n cwsmeriaid domestig a thramor yn y sectorau adeiladu seilwaith, peirianneg, mwyngloddio, agregau tywod a graean, a gwastraff solet, ymhlith eraill.

Gyda thwf parhaus y busnes, rydym yn darparu dyluniad lefel uchel ar gyfer y prosiect mwyngloddio cyfan, ac yn cynnig datrysiad ar gyfer y llinell gynhyrchu gyfan am oes hirach o wisgo rhannau, gan ei gwneud yn bosibl i'ch planhigion leihau costau, cynyddu cynhyrchiant i'r eithaf, a gwella effeithlonrwydd gweithredol.

Yn y cyfamser, rydym wedi lansio'r gwasanaeth un stop ar gyfer cwmnïau tramor, hyrwyddo cydweithrediad â chyflenwyr Tsieineaidd, a datblygu cynlluniau caffael blynyddol i sicrhau ansawdd a sefydlogrwydd cynnyrch. Dynodir technegwyr arbennig hefyd i gynnal archwiliadau cynhyrchu a chynhyrchion, a chydlynu a datrys materion technegol, ansawdd a chludiant ar gyfer cludiant diogel a chyfleus.

Rydym wedi sefydlu presenoldeb gartref a thramor. Yn ogystal â dros 20 o daleithiau, rhanbarthau ymreolaethol a bwrdeistrefi yn Tsieina, mae ein cynnyrch hefyd yn cael ei allforio i fwy na 30 o wledydd, megis Awstralia, Canada, Rwsia, De Affrica, Indonesia, Zambia, DR Congo, Kazakhstan, Chile, a Periw, i enwi ond ychydig.

Arloesi a chynnydd gwyddonol yw ein DNA. Rydym yn ceisio ehangu ein busnes mewn ffordd ddiogel sy'n gyfeillgar i'r amgylchedd, a helpu ein gweithwyr i wella eu cystadleurwydd trwy gynnig cyfleoedd hyfforddi a uwch-sgiliau iddynt, a'n gwneud yn dod yn gwmni gwirioneddol fyd-eang. Ein nod yw galluogi'ch cwmni i sicrhau mwy o lwyddiant gyda gwell proffidioldeb a chystadleurwydd.

Rydym yn ymdrechu i greu un o'r brandiau mwyaf gwerthfawr yn y sector, a dod yn ddarparwr datrysiad system o'ch dewis.

I gael mwy o wybodaeth am ein cynhyrchion a'n gwasanaethau, mae croeso i chi gysylltu â ni ac ymweld â'n gwefan.

Rydym yn edrych ymlaen at weithio'n agos a chynnal perthynas hirdymor â chi.

Brandiau a Gefnogir