• biểu ngữ01

CÁC SẢN PHẨM

  • CHẢO THỰC PHẨM TẠP CHÍ-SHAVIM CAST MANGAN

    CHẢO THỰC PHẨM TẠP CHÍ-SHAVIM CAST MANGAN

    Bộ cấp liệu dạng tạp dề, còn được gọi là bộ cấp liệu kiểu chảo, là một loại máy cấp liệu cơ học được sử dụng trong các hoạt động xử lý vật liệu để chuyển vật liệu sang thiết bị khác hoặc lấy vật liệu từ kho dự trữ, thùng hoặc phễu ở tốc độ được kiểm soát.
    Chúng tôi sản xuất các thành phần băng tải xử lý vật liệu rời khác nhau như khay cấp tạp dề.