• பேனர்01

தயாரிப்புகள்

 • உயர் குரோமியம் மெட்டல் செராமிக் ப்ளோ பார்கள்

  உயர் குரோமியம் மெட்டல் செராமிக் ப்ளோ பார்கள்

  மெட்டல் மேட்ரிக்ஸ் கலவைகள் (எம்எம்சி) செராமிக் ப்ளோ பார்கள் என்றும் அழைக்கப்படும் செராமிக் ப்ளோ பார்கள், பின்வருவனவற்றை உள்ளடக்குகின்றன:
  செராமிக் கலவைகளுடன் கூடிய குரோம் அயர்ன் மேட்ரிக்ஸ் ப்ளோ பார்கள்;
  பீங்கான் கலவைகளுடன் கூடிய மார்டென்சிடிக் அலாய் ஸ்டீல் மேட்ரிக்ஸ் ப்ளோ பார்கள்;
  செராமிக் ப்ளோ பார் என்பது மிகவும் பொதுவான தாக்கம் நொறுக்கி உடைகள் பாகங்களில் ஒன்றாகும்.இது உலோக மேட்ரிக்ஸின் உயர் எதிர்ப்பை மிகவும் கடினமான பீங்கான்களுடன் ஒருங்கிணைக்கிறது.
  பீங்கான் துகள்களால் செய்யப்பட்ட நுண்ணிய முன்வடிவங்கள் செயல்பாட்டில் உற்பத்தி செய்யப்படுகின்றன.உலோக உருகிய வெகுஜன நுண்ணிய செராமிக் நெட்வொர்க்கில் ஊடுருவுகிறது.