• បដា០១

ផលិតផល

  • គ្រឿងបន្លាស់ HydroCYCLONE-SHANVIM®

    គ្រឿងបន្លាស់ HydroCYCLONE-SHANVIM®

    Hydrocyclone គឺជាឧបករណ៍បែងចែក និងចាត់ថ្នាក់ទូទៅ។វាត្រូវបានគេប្រើយ៉ាងទូលំទូលាយក្នុងវិស័យជាច្រើនដោយសារតែរចនាសម្ព័ន្ធសាមញ្ញរបស់វា ស្នាមជើងតូច ការដំឡើង និងប្រតិបត្តិការងាយស្រួល និងតម្លៃប្រតិបត្តិការទាប។